Gradvis og målrettet realisering

Om selskapet

Gradvis® er et nyetablert konsulentselskap som leverer

profesjonell og tung kompetanse primært innenfor styring, arkitektur, utvikling og sikkerhet.

 

Grunnfundamentet for tilbudt kompetanse hviler på Java® og løsninger levert av Sun Microsystems® eller fellesskapet for åpen kildekode.

Gradvis® tilbyr også spisset kompetanse relatert tjeneste orientert arkitektur og aspekter relatert SOA.

Annen informasjon

    Lenker

 

Prosjektbesetningen er viktig

Bemanningsfasen er en viktig del av prosjektplanleggingen. Det å engasjere rett kompetanse for å løse kritiske realiseringer er av høyeste viktighet.

 

Gradvis® kan levere både spisskompetanse innenfor flere områder og generell breddekompetanse.

 

Fagområdene som Gradvis® leverer kan hovedsakelig inndeles i følgende overordnede kategorier: Arkitektur, Styring, Utvikling og Sikkerhet.

 

Les mer

 

 

Benytt riktig kompetanse til rett fagområde

Er din bedrift inne i et SOA løp eller planlegger realisering av gjenbruk, sammensatte tjenester eller styring?

 

Dra nytte av ressurser som har lang relevant erfaring slik at din målsetning realiseres gradvis, målrettet og treffsikkert.

Les mer 

 

Ta styring over din SOA realisering

Det å bygge opp en tjenesteorientert arkitektur i et større selskap er en krevende øvelse som stiller viktige tverrorganisatoriske fundamenter som kun realiseres igjennom samarbeid mellom forretningsanalytikere, arkitekter, utviklere, ledere, forvalting og systemeiere.

Les mer

 

Smidig samarbeid

Gradvis® evner å tilpasse seg raskt, effektivt men reflektert mot nye oppgaver og krav kunder og samarbeidspartnere møter.

 

Jobb i Gradvis®

Gradvis® evaluerer kontinuerlig profiler med høyt kompetansenivå hvor fagområdet SOA er godt dekket.

 

Primært i fokus er kandidater med lang fartstid fra IT bransjen innenfor Java® og løsninger levert av Sun Microsystems® eller fellesskapet for åpen kildekode.

 

Kandidater med lengre og relevant SOA erfaring oppfordres til å ta kontakt for en innledende samtale.

Ta kontakt her

Copyright 2008 Gradvis®