Gradvis og målrettet realisering

Om selskapet

Gradvis® er et nyetablert konsulentselskap som leverer profesjonell og tung kompetanse primært innenfor styring, arkitektur, utvikling og sikkerhet.

 

Grunnfundamentet for tilbudt kompetanse hviler på Java® og løsninger levert av Sun Microsystems® eller fellesskapet for åpen kildekode.

Gradvis® tilbyr også spisset kompetanse relatert tjeneste- orientert arkitektur og aspekter relatert SOA.

Annen informasjon

    Lenker

 

Arkitektur

Arkitekturplanlegging i en tid der teknologiutviklingen krever mer og mer spisset kompetanse, er det viktig å ha oversikt over sin leveranseprofil. Gradvis® er seg dette bevisst og tilbyr profesjonell ekspertise innenfor blant annet følgende områder:

 • SOA referansearkitektur
 • Tjenesteorientert arkitektur
 • Integrasjonsarkitektur
 • Meldingsarkitektur
 • Tjenestegranulering
 • Domenemodellering (SOA Akilles)
 • SOA speiding
 • SOA modenhetsarkitektur
 • SOA aspekt og rammeverksarkitektur
 • Miljøarkitektur fra utvikling til produksjon
 • Tjenestearkitektur for ekstrem ytelse
 • Sikkerhetsarkitektur

 

Les mer

 

 

Benytt riktig kompetanse til rett fagområde

Noen ganger kan det virke som at tittelen arkitekt er blitt utsatt for inflasjon. Erfarne utviklere plasserer denne tittelen høyt, da de vet hva roller innebærer. Det finnes mange designere i IT markedet, men i realiteten foreligger det få virkelige arkitekter med evne til å forutse, tenke fremover og evne til å kommunisere det.

 

En arkitekt fremtrer igjennom realisering av opparbeidet erfaring, kontaktflate i fagområdet, utvikling og utprøving av et bredt spekter av kjente eller ukjente løsninger.

 

Dette er de viktigste metoder for å avdekke styrker, svakheter og alternative metoder og gir et godt beslutningsgrunnlag. 

Les mer

 

Referansearkitektur

En overordnet referansearkitektur viser hovedelementer i en nettverksflyt mens en dypere referansearkitektur viser detaljer ned til prosedyrenivå eller samspill på innsiden av en applikasjon.

 

Detaljgraden vil være forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Gradvis tilbyr kompetanse som kan utarbeide både overordnet og detaljert SOA referansearkitektur basert på beste prinsipper.

 

 

 

 

 

Hemmeligheten bak en treffsikker arkitektur ligger i samarbeid

Spisset arkitektkompetanse sammen med erfaring, erfaringsutveksling med rammeverksleverandører, kundens forretningsanalytikere og forvaltere er viktig for å kunne forme en treffsikker arkitekturløsning.

 

I noen organisasjoner kan et tverrfaglig samarbeid lede til nye utfordringer. Dette kan relateres til blant annet beslutningsmyndighet, union målsetning, politiske hensyn, eierskap, prioritering, ulik vinkling og fortolkning.

 

En god SOA arkitekturløsning 

viser hvilken retning organisasjonen planlegger sin håndtering av SOA tilnærmingen. Den styrer organisasjonen slik at den både evner og best mulig kan ivareta nye prosjekter.

 

Dette gir muligheten til å konsentrere kvalitet, kunnskap, støtte gjenbruk, målrette en langsiktig strategi uten å utvanne kompetanse og prinsipper på mange teknologiområder med de ressurs, kostnader og tidsforbruk det medfører.

Les mer

Copyright 2008 Gradvis®