Gradvis og målrettet realisering

Om selskapet

Gradvis® er et nyetablert konsulentselskap som leverer profesjonell og tung kompetanse primært innenfor styring, arkitektur, utvikling og sikkerhet.

 

Grunnfundamentet for tilbudt kompetanse hviler på Java® og løsninger levert av Sun Microsystems® eller fellesskapet for åpen kildekode.

Gradvis® tilbyr også spisset kompetanse relatert tjeneste- orientert arkitektur og aspekter relatert SOA.

Annen informasjon

    Lenker 

 

Ta sikkerheten på alvor

Flere sektoren er beklageligvis inne i en tidsepoke der organiserte kriminelle bevisst selger sine tjenester og verktøy for bruk til industrispionasje og annen kriminalitet. NSM har også påpekt dette i sine utredninger og trusselvurderinger. Organisert kriminalitet bør tas alvorlig og utgjør en reell trussel mot norske interesser og bedrifter.


Gradvis® støtter oppunder dette med å tilby rådgivning og mottiltak ved bruk av gjennomprøvde sikkerhetsløsninger på etablerte rammeverk også innenfor tjenesteorientert arkitektur.

 

Mer info

 

 

IKT sikring

Innenfor IT sikkerhet har markedet med årene opparbeidet et stort spekter løsninger som skal ivareta sikkerheten. Noen kunder opplever utfordringer med å velge rett nivå, rammeverk og tilstrekkelig støtte for samspillet med eksisterende infrastruktur og interne prosesser i et enhetlig sikkerhetsregime.

 

I dette ligger også god balansegang mellom sikkerhet, fleksibilitet, utgifter og tilgjengelighet.


Det å implementere en tjenesteorientert arkitektur med gjenbrukbare tjenester krever en gjenbrukbar og fleksibel sikkerhetsmekanisme.

 

Slike mekanismer trenger gjerne kobling mot autentisering og autoriseringsmekanismer gjerne tilgjengeliggjort innenfor rammeverk for tilgangsstyring og identitetsforvaltning.

 

SSO funksjonalitet og behov for granulert meldingssikring sammen med behov for meldingsberikelse og vask.

 

SOA krever særskilt støtte i arkitekturen både i bakre og demilitarisert sone med evne til å gi sikkerhetsalternativer for transaksjonen fra ende til ende.
Ta kontakt

 

 

Sikkerhetskompetanse

Gradvis® kan tilby relevant kompetanse opparbeidet fra oppdrag innenfor forsvar, stat og oljesektor relatert informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og 4xinformasjonssikring. Gradvis® trekker også på annet kompetansenettverk der det er behov.

 

Kunder av Gradvis® behandles trygt, sikkert, konfidensielt og diskret.

 

IKT sikkerhet gir kun en kvart sikring

Innenfor sikkerhetstanken ligger det behov for å se at det er igjennom helhet at trygghet skapes.

 

Selv om det er gjennomført en solid sikring av IKT må også andre aspekter ivaretas. Her trekkes det frem aspekter rundt personell-, dokument- og fysisk sikring av den samme informasjonen som IT systemer er satt til å sikre.

Mer info

Copyright 2008 Gradvis®