Gradvis og målrettet realisering

Om selskapet

Gradvis® er et nyetablert konsulentselskap som leverer profesjonell og tung kompetanse primært innenfor styring, arkitektur, utvikling og sikkerhet.

 

Grunnfundamentet for tilbudt kompetanse hviler på Java® og løsninger levert av Sun Microsystems® eller fellesskapet for åpen kildekode.

Gradvis® tilbyr også spisset kompetanse relatert tjeneste- orientert arkitektur og aspekter relatert SOA.

Annen informasjon

    Lenker

 

Overblikk og metode

Det å kunne levere teknisk prosjektledelse og tverrfaglig organisasjonsstyring krever lang prosjekterfaring der styringsteser har blitt utprøvd, testet og tilpasset i praksis.

 

Under realisering av en tjenestebasert arkitektur er prosjektstyringen, tverrfaglig organisatorisk samarbeid og valg av metodikk av høyeste betydning.

 

Gradvis® velger styringsmetodikk ut etter prosjektets art og drar teknikk, organisasjon, prosjekt og budsjett sammen mot et felles målbilde.

 

Les mer

 

 

 

SOA Governance

Det er mange faktorer som må legges til grunn for valg av styringsmodell.

Gradvis® velger en teknisk styringsmodell ut fra prosjektets natur, og ikke omvendt.

 

Kompetansen som Gradvis® forvalter er opparbeidet fra 15 prosjekt år; fra de helt små organisasjoner til store innenfor det offentlige og det private næringsliv.

 

Gradvis® har spisset sitt fokus på styring av SOA prosjekter og vet viktigheten av forankring, samarbeid og SOA speiding. I dette ligger det å kunne avdekke skjæringspunkter og potensial for gjenbruk.

 

Eksempler på overordnede tiltak er relatert: rådgiving, regelsett, konseptuel forståelse, belønning, verktøy, forankringer, internt innsalg, veikart, risikomåling, domenemodellering, modenhetsplanlegging, målbilde og retningslinjer.

 

Dette er noen viktige elementer i en SOA realisering. Det engelske uttrykket for dette er ”SOA Governance” og blant annet trukket frem av Gartner® som en av de viktigste grunnsteiner for suksess. Denne oppfatningen deles også av Gradvis®.

Les mer

 

Analyse av prosjektets art

Valg av metodetilnærming bør analyseres nøye og tidlig i 

prosjektplanleggingen.

 

En smidig tilnærming bør avhenge av modningsgraden en organisasjon har etablert relatert teknikk og målsetning. Med en lav modning ift målbilde og teknikk er en smidig tilnærming effektivt.

 

Det å gjennomføre korte iterative tilnærminger med kontinuerlige målbare resultater i parallell med økt teknikkompetanse er essensiell for å lykkes. 

 

En kan da foreta kjappe endringer i kurs og raskt kunne ta kritiske avgjørelser om videre retning basert på nye faglige vurderinger.

Ta kontakt

 

Forutsigbarhet

Gradvis® etablerer en styringsmodell på de viktigste praktiske elementene som prosjektet får direkte avkastning på i det daglige arbeid og planlegging.

 

Elementene er bygd opp av praktiske gjennomførbare metoder og verktøy som prosjektet, raskt og effektivt, kan ta inn over seg og levere god nok kvalitet på.

 

Enkle prosjektverktøy blir absorbert raskt, øker oversikten, forbedrer samarbeidet, øker konsentrasjon, fjerner vingling i prosjektet og får frem kreativ og faglig ryggrad.

Mer info

Copyright 2008 Gradvis®