Gradvis og målrettet realisering

Om selskapet

Gradvis® er et nyetablert konsulentselskap som leverer profesjonell og tung kompetanse primært innenfor styring, arkitektur, utvikling og sikkerhet.

 

Grunnfundamentet for tilbudt kompetanse hviler på Java® og løsninger levert av Sun Microsystems® eller fellesskapet for åpen kildekode.

Gradvis® tilbyr også spisset kompetanse relatert tjeneste- orientert arkitektur og aspekter relatert SOA.

Annen informasjon

    Lenker

 

Igjennom fartstid og programmering skapes tyngde

All konsulentvirksomhet som Gradvis® leverer har grunnpilarer fra tung praktisk utviklingskompetanse primært innenfor men ikke avgrenset av fagfeltet Java® tilhørende Java® rammeverk levert fra Sun Microsystems® eller fra fellesskapet for åpen kildekode.

 

Gradvis® kan yte tung utviklingskompetanse for hele utviklingsløpet. Kompetansen som tilbydes er opparbeidet igjennom mange år med programmering og systemutvikling fra de små og tidskrevende leveranser til de store og komplekse løsninger.

 

Mer info

 

 

Benytt riktig kompetanse til rett fagområde

For kunne være i stand til å eksponere gjenbrukbare tjenester må utvikler ha evne for SOA speiding og kunne oversette arkitektur til granulerte tjenester for bruk på den underliggende plattform.

 

Tankesettet relatert SOA er av relativ eldre årgang. Ofte undervurderes dette fordi mønstrene for lagdeling overfladisk ser tradisjonelle og enkle ut, men som i realiteten setter høye krav til forretningsforståelse, integrasjonsforståelse, organisasjonsforståelse og tjenesteforståelse for å kunne oversette og styre tjenester for gjenbruk og endring.

Kun årevis med utviklingserfaring gir slik kompetanse.

 

Gradvis® kan tilby samlet utviklingskompetanse på mange utviklingsnivå og har også tung erfaring på SOA implementering, SODA, forretningsprosessering og integrasjon på plattformer som blant annet omfatter: Sun JCaps®, OpenESB®, SAP XI®, Sonic ESB®.
Mer info

 

 

Oversikt skapes kun igjennom erfaring

Mange uvurderlige innspill skapes igjennom overordnet oversikt og med evne til å kommunisere dette til en felles forståelse igjennom presentasjon, tålmodighet, evne til aktiv lytting og moden refleksjon.

 

Evne til tverrfaglig forståelse gir også et godt grunnlag for å kunne ivareta delegerte oppgaver, forstå helheten eller kunne yte avlastning i hektiske perioder.

 

I prosjekter der oppbygning av tjenesteorientert arkitektur danner en overliggende målsetning er det av enda større betydning at utvikler har evne til å kommunisere og å forstå andre fagområders utfordringer.

Dette for å kunne fange opp viktige og ofte skjulte funksjonalitetsbehov.

 

I dette ligger det også at utvikleren må ha en evne til å stille de rette og bevisstgjørende spørsmål til kunde. Dette for å få belyst de virkelige utfordringene eller de grunnleggende behov.

Les mer

Copyright 2008 Gradvis®